Loading...
दोस्रो निर्वाचन दिवस, २०७४ को अवसरमा प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनः

राष्ट्रमा पहिलो पटक २०१५ साल फागुन ७ गते निर्वाचन प्रारम्भ भएको दिनलाई विशेष सम्झना गरी निर्वाचन आयोगले गत वर्षदेखि शुरु गरेको निर्वाचन दिवसको दोस्रो वर्षको शुभ अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
प्रजातन्त्र दिवसका दिन समेत पारेर निर्वाचन आयोगले मनाउन लागेको दोस्रो निर्वाचन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरिक भई यस dxTjk"0f{ संवैधानिक निकायको उपादेयता, उपलब्धि र योगदानबारे स्मरण गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।
विगतको लामो अनुभवको आत्मसमीक्षा गर्दै आयोगको e"ldsfnfO{ अझ सुदृढ पार्न पनि यस्ता कार्यक्रमले अवसर प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत् शासन गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी यस वर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भई नेपाली जनताले पूरा गरेका छन्।
यो ऐतिहासिक निर्वाचनले लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणको विधिवत अन्त्य गरी नेपाली जनतालाई पूर्ण सार्वभौम बनाई nf]stGqnfO{ ;'b[9 ug{ देशको भाग्य र भविष्य आफै निर्धारण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यस  ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल भएकोमा निर्वाचन आयोग परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मौलिक तथा आधारभूत राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार संविधानबाट नै सुनिश्चित भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अबको हाम्रो उद्देश्य आन्तरिक स्रोत र साधनको अत्यधिक सदुपयोग, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, वातावरण संरक्षण, वृहत्तर विकासका पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उद्योगधन्दाको स्थापन र रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्दै ;'vL g]kfnL,;d[4 g]kfn lgdf{0f तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ।
राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन अब सबैले देशको द्रुततर सामाजिक र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणमा परिचालित हुनै पर्छ। तब मात्रै नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र ;+3if{af6 प्राप्त लोकतन्त्रको जगेर्ना हुन सक्छ र यसले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग ;'b[9 बन्दै जान्छ।
नेपाली जनताले निर्वाचनमा प्रदर्शन गरेको सहभागिताले ठोस योगदान पुर्‍याउनुका साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सफल र सुदृढ वनाउन सहयोग पुगेको मैले महसुस गरेको छु।
hgtfdf lglxt  ;fj{ef}d;Qfsf] ;'b[9Ls/0f,nf]stGqsf] ;+:yfut ljsf; / hgefjgf cg'sn zf;g Joj:yf ;~rfngsf nflu lgjf{rg g} d]?b08sf] ?kdf /x]sf]n] आगामी दिनमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगको गहन भूमिका रहने हुनाले यस्तो समारोहको गरिमा र आवश्यकता अझ बढेको छ।
यस वर्ष निर्वाचन सम्पन्न र सफल गराउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट अथक परिश्रम तथा अमूल्य सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन पर्यवेक्षण निकाय तथा आमसञ्चार जगत सबै धन्यवाद्का पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भूमिकाको म सराहना गर्दछु।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि निर्वाचन आयोगको भूमिका र दायरा अझ बढी व्यापक हुन पुगेको छ।
विश्वपरिवेशमा भइरहेको द्रुततर विकासको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा  स्थापित निर्वाचनका मूल्य मान्यता अनुकूल स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नु नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख चुनौति रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
यस पटक सम्पन्न सबै निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता र निर्वाचनमा प्राप्त अनुभवले निर्वाचन प्रक्रियाका हरेक चरणलाई yk  जनमैत्री बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।
तसर्थ, आगामी दिनमा  निर्वाचन आयोग सरोकारवाला सबैसंग समुधुर सम्बन्ध र समन्वय कायम गर्दे निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा आफ्नो विश्वसनीयता अभिबृद्धि गराउन समर्थ बनोस् भन्ने अपेक्षा र आह्वान समेत गर्न चाहन्छु।
यसै अवसरमा दीर्घ सेवा र कार्यकुशलताको अभिबृद्धिका आधारमा प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कृत हुने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई बघाइ दिन चाहन्छु।
यी सबै कार्यहरू सम्पादन गर्न देशभित्रका जिम्मेवार सरकारी तथा गैरसरकारी पात्रहरू, पेशागत संघसंगठनहरू, स्रष्टाहरू, संचारकर्मीहरू एवम् सबै तह र तप्काका जनसमुदायको एकता र सहकार्य आवश्यक छ। हामी सबै पात्रहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र आशद्ध भई समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न आजको निर्वाचन दिवसवाट प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना र अपेक्षा राख्दछु।

धन्यबाद । 

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads